Agromex logo
  • Agregat uprawowo - siewny Tomahawk
  • Agregat uprawowo - siewny Tomahawk2

Agregaty uprawowo - siewne Agromex Tomahawk

Agregaty uprawowo - siewne występują o szerokości 2,5m, 2,70m i 3,0m. Współpracują one z siewnikami o szerokościach tych samych. Agregat ten zbudowany jest na przestrzennej ramie, na której znajdują się dwa rzędy lub trzy rzędy zębów. Przed zębami znajduje się wał rozdrabniający pełniący funkcję stabilizatora głębokości pracy, a tuż za zębami, wały wgniatające glebę przed siewem. Poza tym w tylnej części agregatu znajdują się 2 lub 1 siłowniki do zawieszania siewnika.

Agregaty uprawowo–siewne przeznaczone są do przygotowywania gleby pod zasiew na wszystkich rodzajach gleb, w szczególności na glebach lekkich i średniozwięzłych (nie zalecane jest stosowanie agregatu na glebach zakamienionych). Zadaniem agregatu jest kruszenie brył zaskorupiałej powierzchni pola, spulchnianie gleby, wyrównywanie górnej warstwy gleby, ugniatanie podłoża na głębokość siewu w celu lepszego podsiąkania wód gruntowych, oraz niszczenie chwastów i rozłogów perzu. Przejazd agregatem zapewnia dokładne i równomierne uprawienie gleby. Praca agregatem zastępuje włókowanie, kultywatorowanie, bronowanie i wałowanie.->